DIENSTEN

Kan ik in onze woning blijven wonen? Hoe regelen we het goed voor onze kinderen? Heb ik recht op alimentatie? Welke verzekeringen moet ik aanpassen? En wat gebeurt er met ons bedrijf na de scheiding? Wij beantwoorden al uw vragen rondom het einde van een huwelijk of samenwoning. We weten wat geregeld moet worden en zorgen ervoor dat dit gebeurt. Vakkundig. To-the-point. Persoonlijk.

MEDIATOR

Ik begeleid het scheidingsproces, leid het gesprek tussen u en uw partner in goede banen en zorg ervoor dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan.

Neem contact op

Feature Box Title

Ik help u om samen de onderwerpen te bepalen waarover afspraken gemaakt moeten worden en zorg ervoor dat u hierin gezamenlijk keuzes kunt maken.

In een aantal open en vertrouwelijk gesprekken komen de belangen, zorgen en wensen van u beiden op tafel. Ook de emotionele kant van de scheiding komt aan bod. Tijdens mediation krijgt ieder de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Dit biedt de beste basis om uw relatie op een goede manier af te sluiten en gezamenlijk afspraken te maken. Zeker als u kinderen heeft, is dit van groot belang. Uw rol verandert immers van partner naar collega ouders.

Vanuit mijn rol als mediator geef ik de kantlijnen aan waarbinnen beslissingen genomen kunnen worden. Ik zorg ervoor dat u beiden dezelfde informatie krijgt over uw rechten, plichten en mogelijkheden en maak juridische, financiële en fiscale gevolgen van keuzes inzichtelijk. Zo weet u beiden waar u aan toe bent na uw scheiding. Ook begeleid ik u in alle stappen die gezet moeten worden bij het regelen van de scheiding.

Ik bereken de kinder- en partneralimentatie, stel samen met u het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant op en zorg ervoor dat dit convenant naar de rechtbank gaat. Zo weet u zeker dat er in het regelen van uw scheiding niets vergeten wordt.

ANTWOORD OP AL UW FISCALE VRAGEN

Waaruit bestaat het gezinsinkomen? Hoeveel zakelijk en privé vermogen is er? Wat is de waarde van de woning en hoe moet deze verdeeld worden? Is er een alimentatieplicht? Welke pensioenregeling hebben u en uw partner afgesloten? Met al deze vragen én meer krijgt u te maken als u gaat scheiden.

Bent u ondernemer en gaat u uit elkaar? Een eigen bedrijf maakt een scheiding vaak nog complexer. Welke rechtsvorm heeft uw onderneming? Bent u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Op wiens naam staat de onderneming? Maakt uw partner aanspraak op een deel van het bedrijf, of de waarde daarvan? Ik breng het totale financiële en fiscale plaatje in beeld en zoek samen met u naar passende oplossingen.

BELASTINGADVISEUR

Bij een echtscheiding moet er veel geregeld en verdeeld worden. Ik breng voor u in kaart wat dit betekent voor uw belastingrechten en –plichten en zorg voor een fiscaal optimale afwikkeling.

Neem contact op

Advocaat

Ik behartig uw belangen, begeleid u bij het maken van afspraken met uw partner en zorg ervoor dat deze worden vastgelegd in een goed echtscheidingsconvenant. Lukt dat niet? Dan krijgt u de juiste ondersteuning in gerechtelijke procedures.

Neem contact op

UW BELANGEN GOED BEHARTIGD

De advocaat is de enige die een verzoekschrift tot echtscheiding kan indienen bij de rechtbank. Voordat het zover is, moet er veel besproken en geregeld worden. Ik neem de juridische aspecten van de echtscheiding met u door en bekijk samen met u welke zaken in het verzoekschrift tot echtscheiding moeten komen. Ik inventariseer uw wensen en help u met het maken van alle nodige afspraken, zoals de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen. Verder moet het gebruik van de woning worden geregeld, de alimentatie, de verdeling en/of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en de pensioenrechten. Heeft één van u beiden een eigen onderneming? Dan moeten daarover ook afspraken worden gemaakt.

Als u samen uw scheiding kunt regelen, kunt u samen één advocaat nemen. Ik zorg er dan voor dat er een regeling komt die goed op uw beider wensen en belangen is afgestemd. Een gezamenlijke advocaat scheelt u bovendien in de kosten. Soms is het verstandiger ieder een eigen advocaat te nemen, bijvoorbeeld als de onderlinge communicatie heel moeizaam verloopt en/of het niet lukt samen afspraken te maken.

ALLE BELANGRIJKE ZAKEN GOED EN PERSOONLIJK GEREGELD

Ik help u bij het opstellen van een ouderschapsplan, bij het berekenen van kinderalimentatie en partneralimentatie, bij het maken van afspraken over uw woning en pensioenrechten en bij andere notariële zaken zoals huwelijksvermogensrecht, erfrecht en ondernemingsrecht. Ik regel alle zakelijke en juridische aspecten van uw scheiding, maar kan ook heel goed omgaan met emoties die spelen bij een echtscheiding.

Vanuit mijn vak heb ik dagelijks te maken met het begeleiden van ingrijpende gebeurtenissen, zoals trouwen, samenleven, overlijden en uit elkaar gaan. Verloopt de communicatie moeizaam en heeft u behoefte aan een onafhankelijk bemiddelaar? U kunt mij ook inschakelen als mediator. De rol van mediator sluit heel goed aan bij de onpartijdigheid van een notaris. Ik houd de belangen van u beiden goed in de gaten en ben erop gericht u dichter tot elkaar te brengen.

Notaris

Ik maak inzichtelijk wat er geregeld moet worden, help u beiden daarin goede keuzes te maken en leg de gemaakte afspraken vast in een scheidingsconvenant.

Neem contact op

FINANCIEEL ADVISEUR

Ik breng het financiële plaatje volledig voor u in beeld. U krijgt van mij duidelijkheid in de mogelijke verdeling van uw woning en inboedel, uw pensioen, spaartegoeden en bezittingen.

Neem contact op

UW FINANCIËN OP ORDE

Als u uit elkaar gaat, verandert er veel in uw financiële situatie. Er moeten veel beslissingen genomen worden. Deze beslissingen kunt u het beste nemen als u een compleet zicht heeft op uw situatie en mogelijkheden. Ik help u daarbij en zorg er vervolgens voor dat uw financiële zaken zo goed mogelijk geregeld worden. Ik bereken of dat wat u wilt, ook financieel haalbaar is. Ook begeleid ik u in de verdeling van uw woning en inboedel, uw pensioen, spaartegoeden, bezittingen, etc.

Daarnaast kan ik u adviseren in uw nieuwe situatie. Bijvoorbeeld over de hypotheek voor uw nieuwe woning, de verzekeringen die u nodig heeft en moet aanpassen, noodzakelijke veranderingen in uw pensioenvoorziening. Heeft u kinderen? Dan kan ik u ook helpen met het opstellen van een ouderschapsplan.

Gratis spreekuur?

U kunt direct met een van ons contact opnemen en uw situatie bespreken. Wilt u weten welke specialist u het beste van dienst kan zijn? Bezoek dan ons spreekuur.
Hier kunt u gratis en vrijblijvend uw vragen aan ons voorleggen.

Meld u aan!